Pengambilan Pelajar Bagi Program Kolej Vokasional Januari Tahun 2017

Pelajar-pelajar  yang telah memohon Program Kolej Vokasional untuk Ambilan Januari 2017,  boleh menyemak permohonan bermula 16 hingga 22 Januari 2017 melalui laman sesawang www.moe.gov.my Pelajar-pelajar yang berjaya perlu mencetak dan melengkapkan borang-borang berikut : Surat tawaran. Borang Penerimaan Tawaran. Senarai Semak Borang Pendaftaran. Borang Pengakuan Kebenaran Penjaga. Borang Pengakuan Pendapatan ( ibu bapa / penjaga yang tiada penyata gaji )…

Makluman Bagi Pelajar Mohon Tukar

Perhatian bagi pelajar yang memohon bertukar. Bagi pelajar yang memohon bertukar tetapi belum menerima surat kelulusan pertukaran daripada Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, perlu mendaftar diri di KV Sungai Buloh sehingga mendapat surat kelulusan. Bagi pelajar 1DVM yang memohon bertukar digalakkan menghabiskan semester pendek di KV Sungai Buloh supaya penilaian untuk subjek semester pendek boleh dilaksanakan dan fail yang perlu…

KEPUTUSAN PENAWARAN ASRAMA TAHUN 2017

Untuk makluman para  ibu bapa dan penjaga yang dihormati,  tawaran asrama untuk tahun 2017 adalah terhad kerana kapasiti asrama tidak dapat menampung keseluruhan pelajar. Keutamaan akan diberi kepada pelajar-pelajar Tahun 1 Sijil Vokasional Malaysia (1SVM) dan Tahun 2 Sijil Vokasional Malaysia (2 SVM) yang tidak mempunyai masalah disiplin /melanggar peraturan asrama. Pelajar-pelajar yang mempunyai rekod melanggar peraturan asrama dan tempat…