NATIONAL TRAINING WEEK (NTW)

Pada 30 Jun 2024, Human Resource Development Corporation (HRD Corp) telah mengadakan program National Training Week (NTW) yang berlangsung dari jam 9.00 pagi hingga 5.30 petang di Stadium Nasional Bukit Jalil. Program ini dianjurkan oleh Kementerian Sumber Manusia (KESUMA) dan melibatkan penyertaan pelajar.

Objektif Program:

  • Memupuk budaya pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan rakyat Malaysia.
  • Mendemokrasikan akses latihan kemahiran.
  • Menyokong usaha kerajaan untuk melahirkan 35 peratus tenaga kerja mahir menjelang tahun 2030.

Pencapaian:

  • Tidak melibatkan pencapaian.

Impak Program:

  • Pelajar dapat mempelajari kemahiran baru.
  • Meningkatkan pembangunan diri.
  • Menghubungkan pelajar dengan rakan pembelajaran.

Rumusan:

  • Program ini telah mencapai objektif yang diinginkan.

Gambar Aktiviti:

Gambar 1: Caption: Semasa ketibaan, para pelajar bergambar kenangan bersama 2 orang guru pengiring.

Gambar 2: Caption: Para pelajar menghadiri seminar Datuk Wira Shahrul Dawood yang bertajuk “Lifelong Learning: Embrace Your Potential” & Seminar bersama Datuk Eric Chong yang bertajuk “The Art of Eloquence”.

Gambar 3: Caption: Pelajar menikmati hidangan tengahari yang telah disediakan oleh pihak penganjur.

Gambar 4: Caption: Pelajar berada di booth Kursus Pengawal Keselamatan & Pengiring rapat untuk belajar tentang cara-cara mempertahankan diri.

Nama Pelapor: Arwina Binti Abdullah

Scroll to Top