Diploma Teknologi Automotif

1.0 MATLAMAT PROGRAM

Matlamat program Diploma Teknologi Kimpalan ialah untuk membentuk Pembantu Teknologis Kimpalan yang bersedia untuk menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya saing dan mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

2.0 VISI DAN MISI

  • Visi : Peneraju pendidikan teknikal dan vokasional yang unggul
  • Misi : Memperkasakan pendidikan teknikal dan vokasional melalui pelaksanaan program yang berkualiti

3.0 HASIL PEMBELAJARAN

PLO – Pengetahuan & Kefahaman, Penyelesaian Masalah & Kemahiran Saintifik, Kemahiran Praktikal, Kemahiran Komunikasi, Kemahiran Sosial & Kerja Sepasukan, Kemahiran Digital, Kemahiran Numerasi, Kemahiran Personal, Kemahiran Keusahawanan, Etika & Profesionalisme, Kepimpinan, Autonomi dan Tanggungjawab

4.0 STRUKTUR PROGRAM

5.0 COURSE OUTLINE

6.0 CARTA ORGANISASI

7.0 SENARAI PENSYARAH

8.0 KEJAYAAN

9.0 AKTIVITI TAHUNAN

Scroll to Top